Hevoskasvatus

Amerikkalaisten hevosrotujen kasvatus on tärkeä osa Ashton Ranchin toimintaa. Tavoitteena on, että tilalla syntyvät hevoset ovat terveitä, selväpäisiä ja rotunsa ominaisuudet hyvin täyttäviä yksilöitä, joilla on kaikki parhaat edellytykset menestyä elämässään. Siksi kaikki kasvatustoimintamme on tarkkaan harkittua, ja vähän kliseisesti voikin todeta, että meillä panostetaan laatuun, ei määrään.

Kasvattimme tunnistaa etuliitteestä Ashton, joka liitetään jokaisen meillä syntyneen hevosen nimeen. Kasvattajaliitteemme on myös rekisteröity VRL:n kasvattajanimirekisteriin. Emme ole varsinaisesti keskittyneet mihinkään tietyyn rotuun, vaan syntyviä varsoja suunnitellaan sen mukaan, minkä rotuisia yksilöitä tilallamme kulloinkin asuu. Osa varsoista jää Ashtoniin, kun taas osa myydään eteenpäin. Olipa varsan tulevaisuuden koti mikä tahansa, olemme halunneet varmistaa, että niillä on edellytyksiä pärjätä hyvin käytössä kuin käytössä.

Koska kasvatustoimintamme on tarkoin säädeltyä ja suunniteltua, meiltä ei varsinaisesti ole saatavilla tilausvarsoja. Jos kuitenkin olet kiinnostunut saamaan itsellesi varsan jostakin tietystä hevosesta tai yhdistelmästä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse ja tiedustella, onko haluamasi kaltaista varsaa suunnitteilla. Ashton Ranchin oriit ovat kuitenkin pääsääntöisesti käytettävissä myös ulkopuolisille tammoille, ja myös astutusvarauksia voi tiedustella voi myös ottamalla yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.


Yleiset jalostusperiaatteet

  1. Päätavoitteet — Tavoitteenamme on saada aikaiseksi rodulleen tyypillisiä yksilöitä niin ulkomuotonsa kuin käyttötarkoituksensakin puolesta. Meille on tärkeää, että kasvattimme ovat kaikin puolin terveitä, rakenteeltaan korrekteja ja luonteeltaan selväpäisiä, mutta ennen kaikkea haluamme, että niillä on hyvät käyttöominaisuudet sekä mahdollisuudet pärjätä hyvin elämässään käytössä kuin käytössä.

  2. Ominaisuuksien periytyminen — Ominaisuuksien periytyminen on keskeinen osa kasvatustoimintaamme. Tätä varten meillä on käytössä tallin omistajan, Arnikan, kehittämä periytymisjärjestelmä, johon voit tutustua tarkemmin täällä. Tämän järjestelmän ansiosta jokainen meillä syntyvä varsa on alusta lähtien omanlaisensa yksilö. Niillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka ne ovat perineet vanhemmiltaan ja jotka ne periyttävät edelleen omille jälkeläisilleen. Hyviä valintoja tekemällä vahvuuksia voidaan korostaa ja hevosen heikompia puolia pyrkiä minimoimaan.

  3. "Tasasukuisuus" joutaa romukoppaan — Useiden virtuaalihevoskasvattajien ihannoima "sukutaulujen tasaisuus" — siis se, että hevosten sukutauluista löytyy tarkalleen yhtä monta polvea sukua sekä isän että emän puolelta — on meistä täysin turha ja jopa haitallinen tavoite. Niinpä siis isä- ja emäehdokkaiden sukutaulujen pituus ei näyttele minkäänlaista roolia valitessamme vanhempia syntyville kasvateillemme, vaan vaakakupissa painavat täysin muut asiat riippuen aina siitä, minkälaista varsaa kulloinkin toivomme syntyväksi. Haluamme, että jokaisessa yhdistelmässä ori ja tamma täydentävät toisiaan mahdollisimman hyvin parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hiljaisena tavoitteenamme on osaltamme auttaa tuomaan "epätasaisille" sukutauluille takaisin se arvostus, joka niille kuuluu.

  4. Sukusiitoksen välttäminen — Sukutauluissa välttelemme samojen nimien kertaantumista liian tiiviisti, mutta emme katso turhan pahaksi asiaksi sitä, jos samat nimet ilmenevät useammin jossain niin kaukana sukutaulussa, ettei sillä ole syntyvän kasvatin kannalta merkitystä.

  5. Sattumalla on osuutensa — Periytymisjärjestelmän ansiosta voi usein ennustaa suhteellisen tarkasti, millainen suunnitellusta varsasta on todennäköisesti tulossa käyttöominaisuuksiensa ja luonteenpiirteidensä puolesta. Varsan sukupuolen ja värityksen määräytyminen sen sijaan ovat kirjaimellisesti arpapeliä; mahdollinen väritys toki määräytyy periytymisjärjestelmän mukaan vanhempien genotyypin perusteella, mutta varsinainen varsalle päätyvä väritys yksinkertaisesti arvotaan mahdollisten vaihtoehtojen joukosta, ja sama pätee siihen, tuleeko varsasta tamma vai ori. Näin siis hyvästäkään yhdistelmästä ei välttämättä saada heti täydellisesti halutun kaltaista varsaa (syntyy esimerkiksi rautias ori, kun toivottiin ruunivoikonkirjavaa tammaa), ja tästä syystä voimme hyvin teettää varsoja samoista yhdistelmistä useita kertoja, kunnes halutunlainen varsa osuu kohdalle — jos on osuakseen.