Arnikan periytymisjärjestelmä
 
 
virtuaalihevosille (v. 1.0)

Kaikki tarvittava tieto peritytymisjärjestelmästä ja sen toteuttamisesta käytännössä on koottu tälle sivulle. Systeemiä kehitellään ja testataan koko ajan, ja paikoitellen korjauksille ja parannuksille saatta ilmaantua tarvetta. Kaikista mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan tällä sivulla. Jos sinulla on kysyttävää periytymisjärjestelmästä, ota rohkeasti yhteyttä!

Arnika VRL-01371

e-mail: virtuaali@arnikan.net

Tutustu periytymisjärjestelmään

Yleisesti periytymisjärjestelmästä
Periytymisjärjestelmä määrittelee hevosille ominaisuudet, joita nämä periyttävät jälkeläisilleen, sekä sen millaisia jälkeläisiä kahden eri hevosen periyttämät ominaisuudet yhdistämällä syntyy. Mukana järjestelmässä olevat periytyvät ominaisuudet ovat väritys ja lajipainotus sekä tietyt taidot ja luonteenpiirteet, jotka määrittelevät hevosen yleisen luonteen lisäksi kunkin yksilön sopivuuden eri lajeihin.

Periytyvä väritys näkyy syntyvissä jälkeläisissä kuten reaalimaailmassakin; vanhempien väritys määrittää sen, minkä värisiä niiden jälkeläiset voivat geneettisesti olla. Lajipainotus kertoo, mihin tiettyyn lajiin hevonen on parhaiten soveltunut. Se myös näyttelee tärkeää roolia eri lajeihin painottuneiden yksilöiden jalostuksessa; hyvän esteratsun saamiseksi kannattaa risteyttää kaksi esteratsastukseen painottunutta hevosta, kun taas esimerkiksi estepainotteisen ja valjakkopainotteisen jälkeläinen ei todennäköisesti olisi aivan yhtä hyvä hyppääjä, ja saattaisi toimia paremmin esimerkiksi yleisratsuna. Periytyvät taidot kertovat kunkin hevosen lahjakkuudet ja heikkoudet, ja ne myös toimivat eräänlaisena kattona sille, kuinka korkealle tasolle hevonen voi korkeintaan eri lajeissa ja käytössä yltää. Luonteenpiirteet voivat korostaa hevosen sopivuutta tiettyyn käyttöön, mutta ne saattavat myös vaikuttaa hevosen tasoon negatiivisesti; kuuliaisuus on luonnollisesti usein eduksi, mutta liika temperamentti tai arkuus ovat enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

Kunkin hevosen periyttämät ominaisuudet on merkitty niiden omille sivuille erilliseen taulukkoonsa. Taulukko saattaa näyttää esimerkiksi tältä:

VÄRIGENETIIKKA:   Ee/AA/Gg (ruunikonkimo)
LAJIPAINOTUS:   kenttäratsastus
   LUONTEENPIIRTEET:
ROHKEUS: 
 Taso 5: melko rohkea
KUULIAISUUS: 
 Taso 3: melko hankalasti käsiteltävä
TEMPERAMENTTI: 
 Taso 6: temperamenttinen
HERKKYYS: 
 Taso 3: ei kovin herkkä
   TAIDOT:
NOPEUS: 
 Taso 6: normaalia parempi
KESTÄVYYS: 
 Taso 3: hieman normaalia heikompi
HYPPYKAPASITEETTI: 
 Taso 4: normaali
KETTERYYS: 
 Taso 5: hieman normaalia parempi
LIIKKEET: 
 Taso 4: normaali
ARNIKAN PERIYTYMISJÄRJESTELMÄ VIRTUAALIHEVOSILLE, VERSIO 1.0   

Värien periytyminen
Periytymisjärjestelmän ehkä yksiselitteisin osa on hevosten värityksen periytyminen, sillä se noudattelee niin tarkkaan kuin mahdollista värien todellista periytyvyyttä reaalimaailmassa. Kunkin hevosen genotyypit löytyvät hevosen sivuilta omasta sarakkeestaan periytyvien ominaisuuksien taulukosta.

Joillain harrastajilla on tapana merkitä virtuaalihevostensa värigenetiikka ylös hevosten sivuille, mutta yleisesti ottaen tapa on virtuaalimaailmassa harvinainen. On yleistä, että sama hevonen voi elämänsä aikana vaihtaa väritystä useastikin uusien kuvien ja omistajanvaihdosten myötä, ja tämä saattaa myös meidän kasvatustoiminnassamme aiheuttaa epäloogisuuksia värien periytymisessä niillä hevosillamme, joiden suvussa on muiden omistuksessa olevia hevosia. Tähän emme tietenkään voi itse vaikuttaa, mutta häiriötekijän vaikutus on pyritty minimoimaan niin ettei sillä ole paljoa painoarvoa. Tästä syystä kaikkien omistamiemme ja kasvattamiemme hevosten väritys on lyöty lukkoon sillä hetkellä kun hevonen on tullut omistukseemme, ja se perustuu aina hevosen vanhempien väritykseen myyntihetkellä/syntymähetkellä eikä sitä ruveta "korjailemaan", vaikka hevosen vanhempien väri muuttuisikin sellaiseksi ettei niiden jälkeläiselle alunperin valittu väritys enää olisi mahdollinen. Samoin ulkopuolisia oreja käyttäessämme varsa perii isältään oriin senhetkisen värityksen geenit niiltä osin kuin ne pystytään päättelemään, eivätkä mahdolliset sittemmin tapahtuvat muutokset oriin värityksessä vaikuta enää syntyneen varsan geeneihin.

En ole mikään ammattilainen hevosten värien määrittelemisessä ja värigenetiikassa, joten on mahdollista, että mukaan eksyy joitakin virheitä. Tämän olen pyrkinyt estämään hankkimalla kattavasti tietoa hevosten värityksen periytymisestä, ja korvaamattomana apuna toimii myös Coat Color Calculator.

Lajipainotuksen periytyminen
Periytymisjärjestelmässä mukana olevat periytyvät lajipainotukset ovat seuraavat:
Askellajiratsastus
Esteratsastus
Kenttäratsastus
Kouluratsastus
Lännenratsastus
Matkaratsastus
Työkäyttö
Valjakkoajo
Yleispainotus / ei selkeää painotusta

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että samaa painotusta olevien hevosten jälkeläinen perii itselleen kyseisen painotuksen, ja eri lajeihin painottuneiden vanhempien jälkeläinen puolestaan saa itselleen jonkin sellaisen painotuksen, jossa sen voisi odottaa perittyjen ominaisuuksiensa perusteella yltävän pisimmälle. Askellajipainotus katsotaan periytyneeksi vain siinä tapauksessa, että jälkeläiseltä löytyy jokin erikoisaskellaji, ja se on rodultaan sellainen, että voi kilpailla askellajikilpailuissa. Alla oleva taulukko ei ole sitova, mutta antaa osviittaa siitä, millaisia tuloksia on luvassa eri painotuksilla varustettuja hevosia risteyttäessä (lännenratsastus on taulukossa nimellä western):

  ASKELLAJI: ESTE: KENTTÄ: KOULU: MATKA: TYÖ: VALJAKKO: WESTERN: YLEIS:
ASKELLAJI:   askellaji yleis yleis yleis yleis /
matka
yleis yleis yleis yleis /
askellaji
ESTE:   yleis este este /
kenttä
yleis / este
kenttä / koulu
yleis yleis yleis yleis yleis /
este
KENTTÄ:   yleis este /
kenttä
kenttä kenttä /
yleis
yleis / matka
/ kenttä
yleis yleis yleis yleis /
kenttä
KOULU:   yleis yleis / este
kenttä / koulu
kenttä /
yleis
koulu yleis yleis yleis /
valjakko
yleis yleis /
koulu
MATKA:   yleis /
matka
yleis yleis / matka
/ kenttä
yleis matka yleis yleis yleis yleis /
valjakko
TYÖ:   yleis yleis yleis yleis yleis työ yleis yleis yleis /
työ
VALJAKKO:   yleis yleis yleis yleis /
valjakko
yleis yleis valjakko yleis yleis /
valjakko
WESTERN:   yleis yleis yleis yleis yleis yleis yleis western yleis /
western
YLEIS:   yleis /
askellaji
yleis /
este
yleis /
kenttä
yleis /
koulu
yleis /
matka
yleis /
työ
yleis /
valjakko
yleis /
western
yleis

Taitojen periytyminen
Periytyvät taidot ovat periytymisjärjestelmän kenties merkityksellisin osa, sillä ne määrittävät suurilta osin hevosen sopivuuden ja kapasiteetin eri lajeihin. Järjestelmässä mukana olevia periytyviä taitoja on viisi: nopeus, kestävyys, hyppykapasiteetti, ketteryys ja liikkeet. Kaikki nämä ominaisuudet tukevat toisiaan jossain määrin, ja tietyt ominaisuudet ovat tiettyjen lajien kannalta tärkeämpiä kuin toiset.

Hevoset perivät taitonsa sen mukaan, mitä tasoa niiden vanhemmat kunkin taidon osalta edustavat. Varsalle periytyvä taito on jotakin sen vanhempien taitojen välimaastosta: jos esimerkiksi varsan emä on liikkeittensä puolesta tasoa 1 ja sen isä tasoa 7, varsan liikkeet voivat olla mitä tahansa tältä väliltä. Sama pätee, jos varsan vanhemmat ovat jonkin taidon osalta lähempänä toisiaan, esimerkiksi emä tasolla 3 ja isä tasolla 4: varsa tulee olemaan jompaa kumpaa, kuitenkin pienellä varauksella, sillä taitojen periytymisessä on pientä jouston varaa.

Tasojen merkitykset

Taso 1: selvästi normaalia heikompi
Taso 2: normaalia heikompi
Taso 3: hieman normaalia heikompi
Taso 4: normaali
Taso 5: hieman normaalia parempi
Taso 6: normaalia parempi
Taso 7: selvästi normaalia parempi

Lyhyesti taidoista

NOPEUS: Joskus nopeudesta on erityistä hyötyä! Tämä näkyy erityisesti lännenratsastuksen nopeuslajeissa, kenttäratsastuksessa, esteratsastuksessa ja jossain määrin myös matkaratsastuksessa.

KESTÄVYYS: Tämä taito kertoo kuinka paljon voimia hevosella on pitkään kestävää tai raskasta työtä varten. Kestävyyttä tarvitaan erityisesti kenttäratsastuksessa, matkaratsastuksessa, työkäytössä ja karjatilan töihin liittyvässä lännenratsastuksessa.

HYPPYKAPASITEETTI: Hyppykapasiteetti tulee luonnollisesti kaikkein eniten tarpeen esteratsastuksessa. Myös kenttäratsastuksessa sitä tarvitaan, mutta muiden lajien kohdalla tämä taito on jokseenkin yhdentekevä.

KETTERYYS: Ketteryydestä on hyötyä monessa eri asiassa: se muun muassa auttaa kouluhevosta liikkumaan sulavasti, estehevosta ylittämään esteet ongelmitta ja westernhevosta tekemään tiukkoja, äkkinäisiä käännöksiä. Tätä taitoa tarvitaan koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa, valjakkoajossa ja lännenratsastuksen eri lajeissa.

LIIKKEET: Hyvät liikkeet ovat aina hyödyksi, mutta erityisesti ne tulevat tarpeen kouluratsastuksessa, askellajiratsastuksessa, Western Pleasure -luokissa, kenttäratsastuksessa ja valjakkoajossa.

Rodun huomioiminen taidoissa

Kullekin rodulle tyypilliset ominaisuudet on otettava huomioon, kun arvioi hevosta periytymisjärjestelmään merkittyjen taitojen ja luonteenpiirteiden avulla. Esimerkiksi vähemmän ketterä ja nopea raskas työhevonen ei suinkaan ole välttämättä huono, vaan rodullensa tyypillinen. Samoin jotkut rodut ovat luonnostaan toisissa taidoissa parempia, ja esimerkiksi hackneylta voisi odottaa löytyvän hyvät liikkeet, ja alemmalla tasolla tämän taidon kohdalta olevaa hackneyta taas voidaan jo pitää yleisesti huonompana tapauksena.

Hyppykapasiteetissa rotu otetaan huomioon siten, että hevosen säkäkorkeus vaikuttaa siihen, kuinka korkealle hevonen pystyy todellisuudessa hyppäämään. Näistä rajoitteista on kerrottu tarkemmin tässä osiossa.

Luonteenpiirteet
Neljäs ja viimeinen periytymisjärjestelmässä mukana oleva osa-alue kattaa neljä eri luonteenpiirrettä. Nämä neljä luonteenpiirrettä ovat rohkeus (tai vaihtoehtoisesti arkuus/varautuneisuus/säikkyys), kuuliaisuus, temperamentti ja herkkyys. Hyvät luonteenpiirteet kuten kuuliaisuus ja rohkeus ovat tietysti arkielämän lisäksi hyödyksi monessa eri lajissa, mutta luonteenpiirteet voivat vaikuttaa hevosen tasoon myös negatiivisesti: esimerkiksi hankalasti käsiteltävä ja liialla temperamentilla varustettu hevonen tuskin yltäisi painotuslajissaan yhtä korkealle kuin mihin sen taidot muuten riittäisivät.

Luonteenpiirteet periytyvät samalla kaavalla kuin taidot: hevoset perivät luonteenpiirteensä sen mukaan, mitä tasoa niiden vanhemmat kunkin luonteenpiirteen osalta edustavat. Varsalle periytyvä luonteenpiirre on jotakin sen vanhempien luonteenpiirteiden välimaastosta: jos esimerkiksi varsan emä on kuuliaisuudeltaan tasoa 1 ja sen isä tasoa 7, varsan kuuliaisuus voi olla mitä tahansa tältä väliltä. Sama pätee, jos varsan vanhemmat ovat jonkin luonteenpiirteensä osalta lähempänä toisiaan, esimerkiksi emä tasolla 3 ja isä tasolla 4: varsa tulee olemaan jompaa kumpaa, kuitenkin pienellä varauksella, sillä kuten taitojenkin kohdalla, myös luonteenpiirteiden periytymisessä on pientä jouston varaa.

Kahdelle lauhkealle hevoselle tuskin syntyy kovin temperamenttista jälkeläistä, mutta joidenkin varsojen kohdalla jokin periytymisjärjestelmässä mukana olevista luonteenpiirteestä saattaa satunnaisesti olla pykälän tai kaksi ylempänä tai alempana kuin mitä sen vanhempien jäljeläiseltä yleensä osaisi odottaa, varsinkin jos vastaavanlaisia piirteitä löytyy muualta lähisuvusta.

Rohkeus (Arkuus/varautuneisuus/säikkyys)

Rohkeus ja pelottomuus tekevät parhaimmillaan hevosesta luotettavan ja urhean arkielämän yllättävissä tilanteissa ja itsevarmuutta vaativissa lajeissa, mutta yhdistettynä tempperamenttisuuteen se saattaa tehdä hevosesta myös turhan uhkarohkean paukapään jolla on liian suuret luulot itsestään. Arka, varautunut ja säikky hevonen puolestaan voi olla arvaamaton ja sen myötä hankala käsitellä, ja vaatii myös pidemmän ajan tottua uusiin asioihin ja tilanteisiin. Taso 1: hyvin arka/varautunut/säikky
Taso 2: arka/varautunut/säikky
Taso 3: melko arka/varautunut/säikky
Taso 4: neutraali
Taso 5: melko rohkea
Taso 6: rohkea
Taso 7: hyvin rohkea

Kuuliaisuus

Kuuliaista hevosta on helpompi kouluttaa ja sen kanssa on helppo työskennellä niin hoitotilanteissa kuin ratsailta tai ajaenkin. Kuuliaisuudesta on hyötyä joka lajissa, mutta erityisesti se tulee tarpeeseen esimerkiksi kouluratsastuksessa ja western pleasure -luokissa. Kuuliaisuuden puute puolestaan tekee hevosesta hankalan käsitellä. Tämän luonteenpiirteen ääripäät sulkevat pois vastakkaisen ääripään temperamentin osalta - yksi hevonen ei voi samanaikaisesti olla sekä vaikeasti käsiteltävä että hyvin lauhkea. Taso 1: vaikeasti käsiteltävä
Taso 2: hankalasti käsiteltävä
Taso 3: melko hankalasti käsiteltävä
Taso 4: normaali
Taso 5: melko kuuliainen
Taso 6: kuuliainen
Taso 7: hyvin kuuliainen

Temperamentti

Tietty määrä temperamenttia voi tuoda hevoselle kaivatunlaista sähäkkyyttä, energiaa ja voitontahtoa, mutta liika temperamentti voi tehdä hevosesta turhankin "räjähdysalttiin" ja arvaamattoman. Hyvin lauhkea hevonen puolestaan on leppoisa ja luotettava, mutta joku voi pitää tätä piirrettä liian tylsänä ja värittömänä. Tämän luonteenpiirteen ääripäät sulkevat pois vastakkaisen ääripään kuuliaisuuden osalta - yksi hevonen ei voi samanaikaisesti olla sekä hyvin lauhkea että vaikeasti käsiteltävä. Taso 1: hyvin lauhkea
Taso 2: lauhkea
Taso 3: melko lauhkea
Taso 4: neutraali
Taso 5: melko temperamenttinen
Taso 6: temperamenttinen
Taso 7: hyvin temperamenttinen

Herkkyys

Herkkyys voi ilmetä herkkyytenä erilaisille avuille, mutta usein myös ns. "diivamaisuutena" ja ylireagointina erilaisissa tilanteissa. Sopivan herkkä hevonen voi toimia oikealla ratsastajalla kuin unelma, mutta liian herkkää hevosta voi olla hankala käsitellä. Hevoset, joilta herkkyyttä ei löydy, voivat olla joko melkoisia junturoita, joiden kanssa voi olla raskas työskennellä, tai sitten vakaita ja luotettavia tapauksia, jotka eivät vähästä hätkähdä. Taso 1: ei ollenkaan herkkä
Taso 2: ei herkkä
Taso 3: ei kovin herkkä
Taso 4: normaali
Taso 5: melko herkkä
Taso 6: herkkä
Taso 7: hyvin herkkä
Perittyjen ominaisuuksien vaikutus koulutustasoon
Perittyjen ominaisuuksien on tarkoitus luoda eräänlainen katto sille, kuinka korkealle tasolle kukin hevonen voi parhaimmillaan yltää. Hevosen varsinainen koulutustaso ei siis välttämättä ole aina yhtä korkea kuin mitä sen periytymisjärjestelmän määrittämät ominaisuudet antaisivat odottaa, jos hevosta ei ole syystä tai toisesta koulutettu niin korkealle kuin mihin sen kapasiteetti riittäisi.

Alle on listattu eri koulutustasoja lajeittain sekä ne tasot luonteenpiirteissä ja taidoissa, jotka periytymisjärjestelmämme mukaan vähintään vaaditaan kullekin tasolle yltämiseksi. Näitä taulukkoja käytetään ohjenuorana periytymisjärjestelmässä mukana olevien hevosten koulutustasoja määritellessä.

Kouluratsastus

Tärkeät ominaisuudet: liikkeet, kuuliaisuus, ketteryys

Eri koulutustasojen vähimmäisvaatimukset

KOULUTUSTASO: LIIKKEET: KETTERYYS: KUULIAISUUS:
Helppo C Taso 1 Taso 1 Taso 1
Helppo B Taso 2 Taso 2 Taso 1
Helppo A Taso 3 Taso 3 Taso 2
Vaativa B Taso 4 Taso 4 Taso 2
Vaativa A Taso 5 Taso 5 Taso 2
Intermediate I Taso 6 Taso 5 Taso 3
Intermediate II Taso 6 Taso 6 Taso 3
Grand Prix Taso 7 Taso 6 Taso 3

Temperamentin vaikutus: Tasolla 7 oleva temperamentti laskee hevosen koulutustasoa yhden pykälän verran siitä, mihin sen taidot muuten riittäisivät poneilla He:A ja hevosilla Va:B -tasolta lähtien.

Esteratsastus

Tärkeät ominaisuudet: hyppykapasiteetti, ketteryys, rohkeus

Eri koulutustasojen vähimmäisvaatimukset

KOULUTUSTASO: HYPPYKAPAS.: KETTERYYS: ROHKEUS:
re 40cm Taso 1 Taso 1 Taso 1
re 40-50cm Taso 1 Taso 2 Taso 1
re 50-60cm Taso 2 Taso 2 Taso 2
re 60-70cm Taso 3 Taso 2 Taso 2
re 70-80cm Taso 3 Taso 3 Taso 2
re 80-90cm Taso 4 Taso 3 Taso 3
re 90-100cm Taso 4 Taso 4 Taso 3
re 100-110cm Taso 4 Taso 4 Taso 4
re 110-120cm Taso 4 Taso 5 Taso 4
re 120-130cm Taso 5 Taso 5 Taso 4
re 130-140cm Taso 6 Taso 5 Taso 4
re 140-150cm Taso 6 Taso 6 Taso 4
re 150-160cm -> Taso 7 Taso 7 Taso 5

Temperamentin vaikutus: Tasolla 7 oleva temperamentti laskee hevosen koulutustasoa yhden pykälän verran siitä, mihin sen taidot muuten riittäisivät hevosilla re 100-110cm -tasolta lähtien ja poneilla tasolta 90-100cm lähtien.

Huomioitavaa: Säkäkorkeus rajoittaa luonnollisesti sitä, kuinka korkealle hevonen (tai tässä tapauksessa poni) voi hypätä. Niinpä ponikokoiset hevosemme hyppäävät realistisuuden nimissä itselleen sopivan kokoisia esteitä, vaikka ne taitojensa perusteella tämän taulukon mukaan pystyisivät hyppäämään korkeampiakin. Tarkemmat rajoitukset ovat kehitteillä.

Kenttäratsastus

Tärkeät ominaisuudet: kestävyys, rohkeus, hyppykapasiteetti, ketteryys, liikkeet, kuuliaisuus

Eri koulutustasojen vähimmäisvaatimukset

KOULUTUSTASO: KESTÄV.: ROHKEUS: HYPPY.: KETTER.: LIIKKEET: KUULIAIS.:
Aloittelijaluokka Taso 2 Taso 2 Taso 2 Taso 2 Taso 1 Taso 1
Harrasteluokka Taso 2 Taso 2 Taso 3 Taso 3 Taso 1 Taso 1
Tutustumisluokka Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 3 Taso 1 Taso 2
Helppo (avoin/ponit/sh) Taso 3 Taso 3 Taso 4 Taso 4 Taso 2 Taso 2
Helppo (hevoset) Taso 3 Taso 4 Taso 4 Taso 4 Taso 2 Taso 2
CIC1 (avoin/ponit/sh) Taso 4 Taso 4 Taso 4 Taso 4 Taso 3 Taso 3
CIC1 (hevoset) Taso 4 Taso 4 Taso 4 Taso 5 Taso 3 Taso 3
CIC2 (avoin/ponit) Taso 5 Taso 4 Taso 4 Taso 4 Taso 3 Taso 3
CIC2 (hevoset) Taso 5 Taso 4 Taso 5 Taso 4 Taso 3 Taso 3
CIC3 (hevoset) Taso 6 Taso 4 Taso 5 Taso 5 Taso 4 Taso 3
CIC4 (hevoset) Taso 6 Taso 4 Taso 5 Taso 5 Taso 5 Taso 4

Temperamentin vaikutus: Poneilla ja suomen(pien)hevosilla CIC1-tasolta ja hevosilla CIC2-tasolta lähtien tasolla 7 oleva temperamentti laskee yksilön koulutustasoa yhden pykälän verran siitä, mihin sen taidot muuten riittäisivät.

Matkaratsastus

Tärkeät ominaisuudet: kestävyys, nopeus, rohkeus

Eri koulutustasojen vähimmäisvaatimukset

KOULUTUSTASO: KESTÄVYYS: NOPEUS: ROHKEUS:
15 km Taso 1 Taso 1 Taso 4
30 km Taso 2 Taso 2 Taso 4
50 km (ihanne) Taso 3 Taso 3 Taso 4
50 km (nopeus) Taso 3 Taso 4 Taso 4
80 km (ihanne) Taso 4 Taso 4 Taso 4
80 km (nopeus) Taso 4 Taso 5 Taso 4
120 km Taso 5 Taso 6 Taso 5
145 km Taso 6 Taso 6 Taso 5
160 km Taso 7 Taso 6 Taso 5

Valjakkoajo

Tärkeät ominaisuudet: ketteryys, liikkeet, kuuliaisuus

Eri koulutustasojen vähimmäisvaatimukset

KOULUTUSTASO: KETTERYYS: LIIKKEET: KUULIAISUUS:
Noviisi Taso 3 Taso 3 Taso 2
Vaativa Taso 5 Taso 5 Taso 4
Vaikea Taso 6 Taso 6 Taso 5

Temperamentin vaikutus: Vaativalta tasolta lähtien tasolla 7 oleva temperamentti laskee hevosen koulutustasoa yhden pykälän verran siitä, mihin sen taidot muuten riittäisivät.

Muut lajit

Mukana periytymisjärjestelmässä on myös kolme lajia, joilla ei ole varsinaisia vaikeusasteita, joiden perusteella niille voisi kehittää periytymisjärjestelmään saman yksityiskohtaisen systeemin kuin muiden lajien kohdalla. Nämä lajit ovat askellajiratsastus, lännenratsastus ja työkäyttö. Näille lajeille on kuitenkin määritetty omat tärkeänä pidettävät ominaisuutensa, joiden perusteella voi katsoa, kuinka taitava näihin lajeihin painottunut hevonen lajissaan on.

Lännenratsastuksen tärkeät ominaisuudet

Halter: liikkeet, kuuliaisuus
Karjatilan työt: kestävyys, ketteryys, rohkeus, kuuliaisuus
Nopeuslajit: nopeus, ketteryys, rohkeus
Ranch Trail: kuuliaisuus, rohkeus (miinusta temperamentista)
Reining: ketteryys, kestävyys, kuuliaisuus
Versatile Horse: kuuliaisuus, ketteryys, kestävyys, liikkeet
Western Horsemanship: liikkeet, kuuliaisuus (miinusta temperamentista)
Western Pleasure: liikkeet, kuuliaisuus (miinusta temperamentista)
Western Riding: ketteryys, liikkeet, kuuliaisuus
Western Trail: kuuliaisuus, rohkeus (miinusta temperamentista)

Muiden lajien tärkeät ominaisuudet

Askellajiratsastuksen tärkeät ominaisuudet: liikkeet
Työkäytön tärkeät ominaisuudet: kestävyys, kuuliaisuus

 


Tämän periytymisjärjestelmän on kehittänyt Arnika (VRL-01371)
e-mail: virtuaali@arnikan.net